Uchwała Nr 193/V/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 18 maja 2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 193/V/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 18 maja 2021r.

21 maja 2021

w sprawie zawarcia pomiędzy Powiatem Nowotarskim i Gminą Szaflary aneksu nr 1 do porozumienia 1/SZ/2020 w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Szaflary prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych - opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmującej w szczególności wykonanie chodnika) drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb na odcinku od km ok. 5+123 do km ok. 5+794 w miejscowości Bańska Wyżna.