Uchwała Nr 184/V/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 11 maja 2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 184/V/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 11 maja 2021r.

12 maja 2021

w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmującej w szczególności wykonania chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanałem technologicznym, oświetleniem) drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice - Piekielnik na odcinku od km 1+432 do km 2+684 w miejscowości Dział”.