Ważne adresy i telefony | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ważne adresy i telefony

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

tel. 22 556 08 00

infolinia : 801 440 220

Centrum e-porad: http://www.porady@dlakonsumentow.pl

www.uokik.gov.pl

 

Delegatura UOKiK w Krakowie

Plac Szczepański 5

31-011 Kraków

tel. 12 422 96 16, 12 421 75 79

 

Federacja Konsumentów

Kancelaria Adwokacka  adwokat Bartosz Kosmala

os. Józefa Strusia 1A

31-807 Kraków

Godziny, w których oddział urzęduje:

poniedziałek : 15.00-18.00

 

Kancelaria Adwokacka Przemysław Jaworski Wojciech Jagieła

os. Centrum C 10/49

31-931 Kraków

Godziny, w których oddział urzęduje:

wtorek i środa: 11.00-16.00

e-mail: krakow@federacja-konsumentow.org.pl

www.federacja-konsumentow.org.pl

 

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

ul. Marcina Kasprzaka 49

01 – 234 Warszawa

tel. 22 634 06 68

e-mail: sekretariat@konsumenci.org

http://www.konsumenci.org

 

Europejskie Centrum Konsumenckie

Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

tel. 22 55 60 118

Zapytania konsumenckie: ECCNET-PL@ec.europa.eu

E-mail: info@konsument.gov.pl

www.konsument.gov.pl

 

Rzecznik Finansowy

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

tel.22 333-73-26

     22 333-73-27 ( dla członków OPE)

     22 333-73-28 ( z zakresu ubezpieczeń)

e-mail: porady@rf.gov.pl

www.rf.gov.pl

 

Bankowy Arbitraż Konsumencki

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

tel. 22 48 68 400

e-mail: arbitraz.kancelaria@zbp.pl

http://www.zbp.pl

 

Rzecznik Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

tel. 22 532 - 82 – 50

infolinia: 800 190 590

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

www.rpp.gov.pl

 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Punkt Obsługi Ubezpieczonego, Dział Skarg i Wniosków

ul. Batorego 24

31-135 Kraków

infolinia: 800 190

https://www.nfz-krakow.pl/

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 warszawa

tel. 22 551 77 00

infolinia: 800 676 676

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

www.rpo.gov.pl

 

Rzecznik Praw Obywatelskich w Krakowie

ul. Basztowa 22 (sala 201)

31-156 Kraków

Zasada ogólna: co drugi miesiąc, w ostatni czwartek miesiąca w godzinach 10.00 - 14.00

 

Rzecznik Praw Pasażerów

Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. Marcina Flisa 2

02-247 Warszawa

tel: +48 222 692 600

e-mail: pasazerlotniczy@ulc.gov.pl

www.ulc.gov.pl

 

Delegatura Południowa ULC

ul. Dzielskiego 2, p. 21

31-465 Kraków

tel. 12 412 73 66

email: dt_k@ulc.gov.pl

 

Rzecznik Praw Pasażera Kolei

przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

e-mail: pasazer@utk.gov.pl

https://www.utk.gov.pl

 

Rzecznik Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32

00 – 450 Warszawa

tel. 22 583 66 00

Dziecięcy telefon zaufania: 800 121 212

e-mail: rpd@brpd.gov.pl

http://www.brpd.gov.pl

 

Rzecznik Praw Kursanta

ul. Gen.L.Rayskiego 23/14

70-001 Szczecin

e-mail: biuro@fundacjasos.org

http://rzecznikprawkursanta.pl/

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

infolinia: 606-950-000

e-mail: iod@uodo.gov.pl

https://uodo.gov.pl

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

tel. 22 330 40 00

http://www.uke.gov.pl

 

Delegatura UKE w Krakowie

ul. Świętokrzyska 12

30-015 Kraków

tel. 12 634 00 84

 

Centrum Informacji Konsumenckiej UKE

tel. 0801 900 853, 22 534 91 74

 

Urząd Regulacji Energetyki

Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

tel. 22 487 55 70

http://www.ure.gov.pl

 

Południowo-wschodni oddział terenowy

z siedzibą w Krakowie 

(obszar działania: woj. małopolskie i podkarpackie)

ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków

tel.: 12 357 27 01

fax: 12 376 72 37

e-mail: krakow@ure.gov.pl

 

Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych

Infolinia 22 244 26 36, nr fax: 22 378 12 93

e-mail: drr@ure.gov.pl

  

Studencka Poradnia Prawna UJ

al. Zygmunta Krasińskiego 18/3

30 – 101 Kraków

tel. 12 430 19 97

http://www.law.uj.edu.pl/poradnia

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie

ul.  Ujastek 1 (budynek”S”)

31 – 752 Kraków

tel. 12 448-10-30

email: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl

http://www.krakow.wiih.gov.pl/

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Krakowie

ul. Makuszyńskiego 9

31-752 Kraków

tel. (12) 644-91-33, 644-93-72, 644-99-64,

684-40-35, 684-40-99

e-mail: psse@pssekrakow.pl  

http://pssekrakow.wsse.krakow.pl/

 

Krakowska Izba Turystki

ul. Św. Anny 9

31 – 008 Kraków

tel. 12 429 44 50

e-mail: izba@kit.krakow.pl

http://www.kit.krakow.pl