Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wprowadzenia na terenie powiatu nowotarskiego Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wprowadzenia na terenie powiatu nowotarskiego Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny

Starosta Nowotarski ogłasza, że w terminie od 10.06.2016 roku do 23.06.2016 roku można zgłaszać opinie do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie powiatu nowotarskiego Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) mające swoją siedzibę na terenie Powiatu Nowotarskiego lub prowadzące działalność na terenie Powiatu Nowotarskiego.

Konsultacje prowadzone są w sposób określony w Zarządzeniu nr 67/2016 Starosty Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 czerwca 2016 r.