Uchwała Nr 393/XLIX/2022 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 listopada 2022 rok | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 393/XLIX/2022 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 listopada 2022 rok

12 grudnia 2022

w sprawie zmiany Uchwały Nr 377/XLVI/2022 z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat nowotarski.