Krzysztof Faber

Klub: Wspólnie dla Powiatu, koło Prawica Powiatu Nowotarskiego - przewodniczący
Komisje: Komisja Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - członek

Życiorys

Wykształcenie:


Wyższe techniczne


Zawód wyuczony:


Nauczyciel


Zawód wykonywany:


Starosta Powiatu Nowotarskiego


Miejsce pracy:


Starostwo Powiatowe w Nowym Targu


Doświadczenie samorządowe:


- Radny Powiatu Nowotarskiego od 1998r.

- Starosta Powiatu Nowotarskiego od 2006r.


Funkcje społeczne pełnione w przeszłości:


- Prezes Stowarzyszenia Oświatowego "Echo" w Rabie Wyżnej w latach 2000-2004

- Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 1998-2006


Funkcje społeczne pełnione obecnie:


- Prezes Stowarzyszenia "Kasa Wzajemnej Pomocy" w Rabie Wyżnej od 2000r.