Bogusław Waksmundzki | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Bogusław Waksmundzki - zdjęcie

Bogusław Waksmundzki

Klub: Wspólnie dla Powiatu
Komisja Statutowa (członek)
Komisja Kultury, Rozwoju i Promocji (członek)

Kontakt

e-mail

Życiorys

Radny powiatu nowotarskiego od 2002 r. W latach 2006 - 2018 urzędujący członek zarządu powiatu, a w  obecnej kadencji wicestarosta.

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem w latach 1999- 2002. W tym czasie gmina dwukrotnie (2001,2002) znalazła się w „Złotej Setce Samorządów”. Gmina uzyskała nagrodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rozwiązania w dziedzinie ochrony wód. Przez ostatnie  lata Przewodniczący Rady Euroregionu „Tatry”. Za współpracę między samorządami polskimi i słowackimi otrzymał Honorowe Członkostwo Euroregionu Tatry w 2014r. Jest członkiem Międzyrządowej Komisji Polsko – Słowackiej.

Członek zarządu OSP w Grywałdzie, wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.   Nagrodzony złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Ukończył Akademię Liderów Samorządowych oraz uzyskał międzynarodowy certyfikat dotyczący zarządzania projektami IPMA.

  Wyróżniony „Samorządowym Oskarem” w 2014 r. za działalności  na rzecz społeczności lokalnej  oraz zasługi w rozwoju polsko- słowackiej współpracy. Został laureatem plebiscytu na Samorządowca Powiatowego 2017 i  2018 roku zorganizowanego przez  Portal Samorządowy. Wyróżniony tytułem „Samorządowiec Ziem Górskich” w 2018 przez Koalicję Ziem Górskich w Żywcu. Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej i Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Dyżury:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

W każdy poniedziałek godz. 14 – 15