XXXVIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXVIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

20 stycznia 2022

Uprzejmie informuję, iż XXXVIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego odbędzie się
w dniu 27 stycznia (czwartek) 2022 roku o godz. 1300 .w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:

Osoby chcące uczestniczyć w obradach sesji Rady Powiatu jako widzowie proszę
o korzystanie z transmisji na portalu youtube.com

 https://www.youtube.com/channel/UClrZKP92nQEi2xzLwtoYkbA/featured

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr 316/XXXVII/2021 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia planów pracy komisji Rady Powiatu Nowotarskiego na rok 2022.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia sprawozdań
  z działalności Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego za rok 2021.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Jezusa Chrystusa w Krakowie
  i udziału w kosztach jej nauczania.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu nowotarskiego.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wolne wnioski.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Nowotarskiego

Józefa Guziak