XXXVII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXVII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

21 grudnia 2017

Uprzejmie zapraszam na XXXVII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 28 grudnia (czwartek) 2017r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targuprzy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2018.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wykazu kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Nowotarskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Powiatu Nowotarskiego, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania. 
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

lek.med. Jan Krzak