XXXVII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXVII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

20 grudnia 2013

Uprzejmie zapraszam na XXXVII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, któraodbędziesięw dniu 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wykazu kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Nowotarskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2014.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany statutu Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu Nowotarskiego na lata 2014 – 2018.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę.

14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie.

15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie.

16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę powierzchni użytkowej.

18. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Średniego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

19. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Przemysłu Skórzanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

20. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Przemysłu Skórzanego dla pracujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

21. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego.

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

23. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Krzak