XXXV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

19 października 2017

Uprzejmie zapraszam na XXXV Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu
26 października (czwartek) 2017r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za rok 2017 i rok 2018.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy powiatu nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności porządku publicznego
  i o wolontariacie na rok 2018”.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wysokości opłat w 2018 roku za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wysokości opłat w 2018 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, w tym
  o wynikach matur i egzaminów.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady z przeprowadzonej analizy danych zawartych
  w oświadczeniach majątkowych radnych.
 13. Informacja Starosty z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.
 14. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

lek.med. Jan Krzak