XXXV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

17 października 2013

Uprzejmie zapraszam na XXXV Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się w dniu 24 października 2013 r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14
w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wysokości opłat w 2014 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wysokości opłat w 2014 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, świadczących w powiecie nowotarskim opiekę i wychowanie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej.

12. Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013,
w tym o wynikach matur i egzaminów.

13. Informacja Przewodniczącego Rady z przeprowadzonej analizy danych zawartych
w oświadczeniach majątkowych radnych.

14. Informacja Starosty z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

16. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak