XXXIXSESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXIXSESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

17 lutego 2022

Uprzejmie informuję, iż  XXXIX Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego odbędzie się
w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu 24 lutego (czwartek) 2022 roku o godz. 1300

Osoby chcące uczestniczyć w obradach sesji Rady Powiatu jako widzowie proszę
o korzystanie z transmisji na portalu youtube.com

 https://www.youtube.com/channel/UClrZKP92nQEi2xzLwtoYkbA/featured

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr 316/XXXVII/2021 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na najem pomieszczeń o powierzchni 255,30m2 w pawilonie A poziom – 1 w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną na okres 15 lat firmie Piekarnia – Cukiernia- Delikatesy Ryszard Steskal Spółka Jawna.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nowotarskiego Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn.: „Obwodnica Waksmund- Ostrowsko- Łopuszna”.
 10. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz