XXXIX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXIX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

15 lutego 2018

Uprzejmie zapraszam na XXXIX Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 22 lutego (czwartek) 2018 r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targuprzy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Przedstawienie informacji o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim
  w 2017 roku i najważniejszych działaniach podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową
  w Nowym Targu i inne organy ścigania.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr 279/XXXVII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.
 11. Przedstawienie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.
 12. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Nowotarskiego za 2017 rok.
 13. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski służące poprawie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

lek.med. Jan Krzak