XXXIX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXIX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

20 lutego 2014

Uprzejmie zapraszam na XXXIX Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, któraodbędziesięw dniu 27 lutego 2014 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Informacja o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim w 2013 roku
i najważniejszych działaniach podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową
w Nowym Targu i inne organy ścigania.

7. Ocena pracy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu za 2013 rok.

8. Analiza działań ratowniczych w 2013 roku na terenie Powiatu Nowotarskiego.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr 270/XXXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie delegowania przez Radę Powiatu dwóch radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowotarski udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Średniego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Technikum Przemysłu Skórzanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Technikum Przemysłu Skórzanego dla pracujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi królowej w Nowym Targu.

16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.

17. Sprawozdanie Starosty Nowotarskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

19. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak