XXXIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

23 września 2021

Informuję, że XXXIV Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego odbędzie się w dniu 30 września  (czwartek) 2021 roku o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14.

Osoby chcące uczestniczyć w obradach sesji Rady Powiatu jako widzowie proszę
o korzystanie z transmisji na portalu youtube.com

 https://www.youtube.com/channel/UClrZKP92nQEi2xzLwtoYkbA/featured

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uroczyste podziękowanie za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Pani Marii Sendrowicz i uhonorowanie jej Medalem Pamiątkowym Podhala.
 4. Uroczyste wręczenie powołania  na stanowisko  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Pani Jolancie Rajskiej.
 5. Uroczyste podziękowanie za wieloletnią współpracę na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu Pani Marii Kopeć oraz uroczyste podziękowanie za wieloletnią współpracę na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu Pani Marcie Sokołowskiej.
 6. Uroczyste wręczenie uchwał Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzeń stanowisk:  Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu Pani Marcie Sokołowskiej, Dyrektorowi  Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego  w Krościenku nad Dunajcem Panu Robertowi Dębskiemu oraz wręczenie uchwały Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu Pani Marzenie Waksmundzkiej.
 7. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie Uchwały Nr 83/VIII/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia stawek z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr 224/XXV/2020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za rok 2021 i rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie: zmiany uchwały nr 291/XXXIX/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Nowotarski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.                                            -
 16. Przedstawienie informacji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o realizowanych inwestycjach w okresie trwania pandemii.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz