XXXIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

21 września 2017

Uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego V kadencji, któraodbędziesięw dniu 28 września (czwartek) 2017r. o godz. 1300
w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uroczyste podziękowanie za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce- Zdroju Pani Jadwidze Maciążek oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem Panu Krzysztofowi Waksmundzkiemu. Uroczyste wręczenie uchwał Zarządu Powiatu Nowotarskiemu w sprawie powierzenia stanowisk Dyrektorom Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Nowotarskiego.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr 179/XXV/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościerskiego w roku 2017.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego Nr 50/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na zawarcie umowy najmu pomieszczeń Szpitala w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat z przeznaczeniem na działalność medyczną.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały nr 206/XXVIII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację poszczególnych zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017r.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.

14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

16. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

lek.med. Jan Krzak