XXXIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

22 lipca 2021

Uprzejmie zapraszam na XXXIII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 29 lipca  (czwartek) 2021 roku o godz. 1300 w siedzibie Związku Euroregion "Tatry" przy ul. Sobieskiego 2 w Nowym Targu. (Sesja odbędzie się w trybie hybrydowym).

Osoby referujące, które chcą uczestniczyć w sesji w trybie zdalnym. Proszę o połączenie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Link do połączenia się zostanie podane w mailu.

Osoby chcące uczestniczyć w obradach sesji Rady Powiatu jako widzowie proszę
o korzystanie z transmisji na portalu youtube.com

 https://www.youtube.com/channel/UClrZKP92nQEi2xzLwtoYkbA/featured

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uroczyste podziękowanie za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Pani Marii Sendrowicz i uhonorowanie jej Medalem Pamiątkowym Podhala.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie Rezolucji w sprawie  ustanowienia Matki Bożej Ludźmierskiej Królowej Podhala patronką Powiatu Nowotarskiego.
 8. Podjęcie Rezolucji w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu zapewnienia jednolitych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie Uchwały Nr 6/II/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członków Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie Uchwały Nr 7/II/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie Uchwały Nr 8/II/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Powiatu Nowotarskiego.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr 224/XXV/2020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.
 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały
  Nr 256/XXIX/2021 Rady Powiatu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze.
 17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały nr 218/XXIV/2020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wysokości opłat w 2021 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 18. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego  w sprawie zmiany uchwały
  nr 129/XIV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie powierzenia przez Powiatu Nowotarski Gminie Szaflary prowadzenia zadań z zakresu dróg publicznych.
 19. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu
  o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działań podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu na terenie Powiatu Nowotarskiego
  w 2020 roku.
 20. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  w Nowym Targu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  w 2020 roku oraz wnioski służące poprawie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu.
 21. Transgraniczne Centrum Edukacji - wymiana doświadczeń miedzy samorządami Polski
  i Słowacji.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 23. Wolne wnioski.

Uwaga!

Na miejscu obowiązuje stosowanie się do wymogów sanitarnych: używanie indywidualnych środków ochrony (maseczek, rękawiczek), dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz