XXXII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

17 czerwca 2021

Informuję, że  XXXII Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 24 czerwca (czwartek) 2021 roku o godz. 1300.

Radni będą obradować w trybie stacjonarnym w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu.

Osoby referujące będą uczestniczyć w sesji w trybie zdalnym. Proszę o połączenie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Osoby chcące uczestniczyć w obradach sesji Rady Powiatu jako widzowie proszę
o korzystanie z transmisji na portalu youtube.com

 https://www.youtube.com/channel/UClrZKP92nQEi2xzLwtoYkbA/featured

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr 224/XXV/2020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 256/XXIX/2021 w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/XXI/2020  Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie przyjęcia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/XXXII/2017  Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 czerwca 2017r.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 238/XXXII/2017  Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 czerwca 2017r.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 239/XXXII/2017  Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 czerwca 2017r.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 240/XXXII/2017  Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 czerwca 2017r.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego.
 17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 19. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz