XXXII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

22 czerwca 2017

Uprzejmie zapraszam na XXXII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego V kadencji, która odbędzie się w dniu 29 czerwca (czwartek) 2017r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad::

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXX uroczystej sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za 2016 rok.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr 179/XXV/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie darowizny nieruchomości.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia w drodze porozumienia przez Powiat Nowotarski realizacji powierzonego przez Powiat Limanowski zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Limanowskiego usług świadczonych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią „Radość Życia” w Rabce- Zdrój.

- VERTE-

14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia porozumienia przez Powiat Nowotarski realizacji powierzonego przez Powiat Tatrzański zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Tatrzańskiego usług świadczonych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią „ Radość Życia” w Rabce- Zdrój

15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021”

16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia stypendiów za udział w stażu/praktyce dla uczniów w ramach projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej
w powiecie nowotarskim.”

17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia stypendiów za udział stażu/praktyce dla uczniów w ramach projektu „Utworzenia Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim.”

18. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia stypendiów za udział w stażu/praktyce dla uczniów w ramach projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim.”

19. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania stypendiów za udział w stażu/praktyce dla uczniów w ramach projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej
w powiecie nowotarskim.”

20. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2017 roku sygn. akt: II SA/KR151/17 oraz udzielania pełnomocnictwa.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

22. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Jan Krzak