XXXII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

21 czerwca 2013

Uprzejmie zapraszam na XXXII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013 r. (czwartek), o godz. 1300
w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za 2012 rok.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 194/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powołania Rady Społecznej w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie uchylenia Uchwały
Nr 219/XXIX/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 21 marca 2013 roku oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 3 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak