XXXI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

18 maja 2017

Uprzejmie zapraszam na XXXI Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego V kadencji, któraodbędziesięw dniu 25 maja 2017 r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy
ul. Szpitalnej 14, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr 179/XXV/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

8. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały
nr 291/XXXXIX/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowotarski, udostępniony dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak