XXX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

22 kwietnia 2021

Uprzejmie zapraszam na XXX Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu 29 kwietnia (czwartek) 2021 roku o godz. 13:00 proponując następujący porządek obrad:
 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025.”

 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały nr 130/XIV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Ochotnica Dolna prowadzenia zadań z zakresu dróg publicznych.

 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały nr 129/XIV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Szaflary prowadzenia zadań z zakresu dróg publicznych.

 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu za 2020 rok.

 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu za 2020 rok.

 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Rabce- Zdroju za 2020 rok.

 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „ Promyk” w Nowym Targu z filią „Radość Życia” w Rabce- Zdroju za 2020 rok.

 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg za 2020 rok.

 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 16. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego
Tadeusz Rafacz