XXVIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXVIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

18 lutego 2021

Uprzejmie zapraszam na XXVIII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu 25 lutego (czwartek) 2021 roku o godz. 1300 proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr 224/XXV/2020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku.

 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie Uchwały Nr 6/II/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członków Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego na rok 2021.

 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia sprawozdań
  z działalności Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego za rok 2020.

 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zbycia części nieruchomości. (190m2)

 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zbycia części nieruchomości (120m2)

 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2026”.

 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwałyNr 227/XXV/2020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych w publicznym transporcie zbiorowym, w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Powiat Nowotarski.

 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nowotarskiego Województwu Małopolskiemu na realizację zadania
  pn.: „Obwodnica Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna”.

 17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół i Placówek w Krościenku nad Dunajcem.

 18. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.

 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 20. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego
Tadeusz Rafacz