XXVIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXVIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

24 marca 2017

Uprzejmie zapraszam na XXVIII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego V kadencji, która odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Przedstawienie informacji na temat wpisu Przełomu Dunajca na listę UNESCO.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr 179/XXV/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zbycia nieruchomości.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznego osób niepełnosprawnych w 2017 roku.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Nowotarskim na lata 2017 – 2021.

14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie nadania numerów porządkowych szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu.

15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie nadania numerów porządkowych szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu.

16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie nadania numerów porządkowych szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.

17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie nadania numeru porządkowego Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu.

18. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie nadania numeru porządkowego Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

19. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

20. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego i włączenia go do Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.

21. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia sprawozdań
z działalności Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego za rok 2016.

22. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego na rok 2017.

23. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Nowotarskiego.

24. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekazania skarg zgodnie z właściwościami.

25. Podjęcie Rezolucji Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie podjęcia działań mających na celu ochronę dóbr dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem wsi Chochołów.

26. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Nowotarskiego za 2016 rok.

27. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu za 2016 rok oraz Rynek pracy w Powiecie Nowotarskim w 2016 roku.

28. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu za 2016 rok.

29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

30. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak