XXVIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXVIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

21 lutego 2013

Uprzejmie zapraszam na XXVIII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2013 r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Informacja o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim w 2012 roku
  i najważniejszych działaniach podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową
  w Nowym Targu i inne organy ścigania.

 7. Ocena pracy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu za 2012 rok.

 8. Analiza działań ratowniczych Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu w 2012 roku na terenie Powiatu Nowotarskiego.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku.

 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 194/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021.

 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powołania Rady Programowej Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.

 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wysokości pomocy na zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych w oparciu o przepisy ustawy
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Nowotarskiego na lata 2013-2015.

 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nowotarskim na lata 2013-2015”.

 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
  w Rodzinie w Powiecie Nowotarskim na lata 2013 – 2017.

 1. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 roku.

 2. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie skargi Pana Wojciecha Kudasik, Pana Piotra Kudasik i Pana Adama Kudasik na Działalność Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

 3. Sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu za rok 2012.

 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 6. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady

Jan Krzak