XXVII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXVII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

16 lutego 2017

Uprzejmie zapraszam na XXVII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się
w dniu 23 lutego 2017 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Informacja o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim w 2016 roku
i najważniejszych działaniach podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową
w Nowym Targu i inne organy ścigania.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr 179/XXV/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Nowotarskiego.

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.

11. Przedstawienie rocznego sprawozdania o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Nowotarskiego za 2016 rok.

12. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski służące poprawie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu.

13. Sprawozdanie Starosty Nowotarskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za rok 2016.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak