XXVII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXVII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

24 stycznia 2013

Uprzejmie zapraszam na XXVII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, któraodbędziesięw dniu 31 stycznia 2013 r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14
w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powołania Kapituły Honorowej Powiatu Nowotarskiego.

 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 197/XXI/2008 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustanowienia odznaczeń Powiatu Nowotarskiego i powołania Kapituły Honorowej oraz zmiany regulaminu Kapituły Honorowej Powiatu Nowotarskiego.

 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wynajmu pomieszczeń
  o powierzchni 100 m² znajdujących się w pawilonie A poziom -1 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną na okres 10 lat w trybie przetargowym.

 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych
  i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu.

 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D.

 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
  Nr 1 w Nowym Targu.

 12. Sprawozdanie Starosty Nowotarskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku za rok 2012.

 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 14. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady

Jan Krzak