XXVI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXVI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

21 stycznia 2021

Uprzejmie zapraszam na XXVI Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu w dniu 28 stycznia (czwartek) 2021 roku o godz. 1300 proponując następujący porządek obrad:
 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Ślubowanie Radnej - Pani Grażyny Tylki.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr 224/XXV/2020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku.

 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 11. Wolne wnioski.

 

Przewoniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz