XXVI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXVI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

19 stycznia 2017

Uprzejmie zapraszam na XXVI Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się
w dniu 26 stycznia 2017 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr 179/XXV/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały nr 291/XXXIX/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowotarski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak