XXVI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXVI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

27 grudnia 2012

Uprzejmie zapraszam na XXVI Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012 r. (piątek), o godz. 1400 (Uwaga: zmiana godziny) w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14
w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wykazu kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Nowotarskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2013.

 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na wynajem powierzchni 2 m² dachu pawilonu A dla urządzeń technicznych na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na wynajem powierzchni 2 m² w pawilonie D pod bankomat na okres 3 lat
  w trybie bezprzetargowym.

 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Łapsze Niżne prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych.

 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zbycia nieruchomości.

 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały
  Nr 225/XXIV/2008 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku
  w sprawie ustalenia diet dla Radnych.

 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 16. Wolne wnioski.