XXV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

22 listopada 2012

Uprzejmie zapraszam na XXV Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2012 r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14
w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku.

 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 94/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021.

 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2013 roku ( Projekt 1)

 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2013 roku ( Projekt 2)

 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za rok 2012.

 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za rok 2012.

 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

 13. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Krzak