XXV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

23 grudnia 2020

Uprzejmie zapraszam na XXV Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu w dniu 30 grudnia (środa) 2020 roku o godz. 13:00 proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr 138/XV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wykazu kwot wydatków zamieszczonych w budżecie powiatu nowotarskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2021.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany ustalenia wysokości opłat dodatkowych w publicznym transporcie zbiorowym, w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Powiat Nowotarski.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (Raba Wyżna - Spytkowice- Skawa- Rabka Zdrój- Skawa - Naprawa- Jordanów).
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (Nowy Targ - Ludźmierz- Rogożnik- Stare Bystre- Czarny Dunajec- Podczerwone- Koniówka- Chochołów).
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na rok 2021.                                                                                                                      
 16.  Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli w zakresie udzielania
  i wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez członków Zarządu  Powiatu Nowotarskiego w 2019 roku.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz