XXV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

22 grudnia 2016

Uprzejmie zapraszam na XXV Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się
w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr 99/XIV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wykazu kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Nowotarskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2017.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie użyczenia pomieszczenia na rzeczy Podhalańskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie użyczenia pomieszczeń na rzecz Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu.

14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę.

15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie użyczenia pomieszczeń na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie.

16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.

18. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek
w Krościenku n/D.

19. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.

20. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

22. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Jan Krzak