XXIX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXIX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

18 marca 2021

Uprzejmie zapraszam na XXIX Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu 25 marca (czwartek) 2021 roku o godz. 13:00 proponując następujący porządek obrad:
 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr 224/XXV/2020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie Uchwały Nr 6/II/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członków Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie Uchwały Nr 8/II/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Powiatu Nowotarskiego.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na wynajem pomieszczenia o powierzchni 37,82 m²  w pawilonie A w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Rodzenia na okres do 10 lat.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na wynajem pomieszczenia o powierzchni 10,8 m² w pawilonie C w Prosektorium w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na  przygotowanie zwłok do pochówku  na okres do 10 lat.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie darowizny nieruchomości.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powołania Rady Programowej Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotarskiego, sposobu rozliczaniai kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia zasad udzielenia
  i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze.
 17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tagu:

      -rynek pracy w Powiecie Nowotarskim w roku 2020.

-działania podejmowane na rzecz klientów i partnerów rynku pracy w 2020 roku.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego
Tadeusz Rafacz