XXIX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXIX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

14 marca 2013

Uprzejmie zapraszam na XXIX Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, któraodbędziesięw dniu 21 marca 2013 r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14
w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku.

 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 194/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021.

 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 3 im. św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego na rok 2013.

 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia sprawozdań
  z działalności Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego za rok 2012.

 12. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Nowotarskiego za 2012 rok.

 13. Analiza rynku pracy w Powiecie Nowotarskim – aktywizacja rynku pracy i efekty podejmowanych działań przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu w roku 2012.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 15. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Jan Krzak