XXIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

19 października 2012

Uprzejmie zapraszam na XXIV Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, któraodbędziesięw dniu 25 października 2012 r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym
 5. Interpelacje i zapytania
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 94/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie w sprawie wysokości opłat w 2013 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Majdy na działalność Starosty Nowotarskiego
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Życkiej- Oruba i Pani Natalii Dudek na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
 12. Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 w tym o wynikach matur i egzaminów
 13. Informacja Przewodniczącego Rady z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych
 14. Informacja Starosty z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 16. Wolne wnioski