XXIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

19 listopada 2020

Uprzejmie zapraszam na XXIV Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu 26 listopada (czwartek) 2020 roku o godz. 1300 proponując następujący porządek obrad:
 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr 138/XV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku.

 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

 8. Podjęcie Rezolucji Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie potępienia ataków na kościoły w naszym kraju.

 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.

 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (Szczawnica- Nowy Targ)

 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (Podsarnie- Rabka Zdrój).

 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zawarcia porozumienia
  z Powiatem Suskim, w sprawie przejęcia zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wysokości opłat w 2021 roku za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
  z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego.

 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wysokości opłat w 2021 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nowotarskiego Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1636K i drogą gminną w miejscowości Krościenko nad Dunajcem”.

 17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu nowotarskiego.

 18. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Nowotarskiego na lata 2019-2022”, za okres 2019-2020.

 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 20. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz