XXIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

17 listopada 2016

Uprzejmie zapraszam na XXIV Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się
w dniu 24 listopada 2016 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr 99/XIV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowotarskiego.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Oświaty w Nowym Targu.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności porządku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2017 roku.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały nr 96/XIII/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nowotarskiego Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Chochołowa w ciągu DW 958”.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nowotarskiego Województwu Małopolskiemu, na realizację zadania pn.: „Analiza możliwości poprawy płynności ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową na 1636K i drogą gminną (ul. Kazimierza Wielkiego) w miejscowości Krościenko ze szczególnym uwzględnieniem dni wolnych od pracy”.


14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Adama Fedyka na Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

16. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak