XXIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

29 sierpnia 2012

Uprzejmie zapraszam na XXIII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się w dniu 6 września 2012 r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14
w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Uroczyste wręczenie uchwał o powierzeniu funkcji Dyrektorom oraz podziękowanie dla Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Nowotarskiego.

 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku.

 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 94/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021.

 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Ochotnica Dolna prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych.

 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Miastu i Gminie Szczawnica prowadzenia zadania z zakresu zimowego utrzymania drogi powiatowej.

 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zaliczenia drogi relacji Podszkle – Podwilk do kategorii dróg powiatowych

 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 13. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Krzak