XXIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

22 października 2020

Uprzejmie zapraszam na XXIII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu 29 października (czwartek) 2020 roku o godz. 13:00 proponując następujący porządek obrad:
 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr 138/XV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku.

 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2021 roku.

 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia Gminie Ochotnica Dolna zadania z zakresu dróg publicznych.

 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem.

 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

 12. Informacja Przewodniczącego Rady z przeprowadzonej analizy danych zawartych
  w oświadczeniach majątkowych radnych.

 13. Informacja Starosty z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 15. Wolne wnioski.

   

  Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

  Tadeusz Rafacz