XXII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

19 lipca 2012

Uprzejmie zapraszam na XXII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, któraodbędziesięw dniu 26 lipca 2012r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14
w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Złożenie gratulacji Mistrzyni Świata w Biathlonie Letnim Pani Krystynie Pałka.

 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia
  29 grudnia 2011 roku.

 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 94/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021.

 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany w statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie dostosowania aktu
  o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce – Zdroju do zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany statutu Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce – Zdroju.

 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu biurowego.

 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Łapsze Niżne prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 15. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Krzak