XXII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

17 września 2020

Uprzejmie zapraszam na XXII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu 24 września (czwartek) 2020 roku o godz. 1300 proponując następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr 138/XV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku.

 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany w statucie Podhalańskie Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu. (dot. Biura Poselskiego)

 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu. (dot. Kancelarii Radcy Prawnego)

 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały nr 96/XIII/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nowotarskiego Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn.: „Budowa obwodnicy Chochołowa w ciągu DW 958”, zmienionej uchwalą nr 172/XXIV/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 listopada 2016 r., oraz uchwalą nr 278/XXXVI/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 listopada 2017 r.

 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Nowotarskiego.

 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 16. Wolne wnioski.
   

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz