XXII sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXII sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

22 września 2016

Uprzejmie zapraszam na XXII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się
w dniu 29 września 2016 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wręczenie Medalu Zasłużony dla Podhala dla Firmy Wojas S.A.

4. Uroczyste podziękowanie za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem oraz uroczyste wręczenie uchwał Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia stanowisk Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu i Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu.

5. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr 99/XIV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2016 roku.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Statutu Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zbycia nieruchomości.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie odwołania darowizny nieruchomości.

14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nowotarskiego Województwu Małopolskiemu, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 969 na odcinku Nowy Targ – Nowy Sącz”.

15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.


16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 354/XL/2009 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

17. Informacja z przebiegu kontroli przeprowadzonej w dniu 26.06. 2016r. wydatków za usługi gastronomiczne na rzecz Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2010 – 2015.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

19. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak