XXI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

15 czerwca 2012

Uprzejmie zapraszam na XXI Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2012r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za 2011 rok.

 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku.

 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 94/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021.

 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie uchwały w sprawie rozkładu aptek w Powiecie Nowotarskim w 2012 roku.

 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie o zmianie uchwały
  w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
  w kształceniu zaocznym.

 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Nowym Targu za 2011 rok.

 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 14. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Krzak