XX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

18 czerwca 2020

Uprzejmie zapraszam na XX Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu 25 czerwca (czwartek) 2020 roku o godz. 1300 proponując następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr 138/XV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku.

 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

 8. Przedstawienie raportu o stanie powiatu za rok 2019.

 9. Debata nad raportem.

 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.

 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2019 rok.

 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały
  Nr 284/XXXVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Powiatu Nowotarskiego, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 16. Wolne wnioski
   

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz