XX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

17 maja 2012

Uprzejmie zapraszam na XX Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się w dniu 24 maja 2012r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku.

 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 94/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021.

 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie pokrycia straty wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

 11. Informacja na temat sytuacji Finansowej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012r.

 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zasad zbywania oddawania w dzierżawę, najem użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Zdroju.

 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację liceum profilowanego prowadzonego przez Gminę Łapsze Niżne.

 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Łapsze Niżne dotyczącego przekształcenia szkoły publicznej typu: zasadnicza szkoła zawodowa.

 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Łapsze Niżne dotyczącego przekształcenia szkoły publicznej typu: liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu.

 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Jabłonce.

 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rolniczej w Zespole Szkół w Jabłonce.

 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Krościenku n/D.

 21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D.

 22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu.

 23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu.

 24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu.

 25. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu.

 26. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu.

 27. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr
  3 w Nowym Targu.

 28. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu.

 29. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu.

 30. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

 31. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury.

 32. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 33. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Jan Krzak