XX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

16 czerwca 2016

Uprzejmie zapraszam na XX Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Odznaczenie Podhalańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych Zgrupowania Partyzanckiego "Błyskawica" im. mjr. Józefa Kurasia "Ognia" Medalem Pamiątkowym Podhala.

4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za 2015 rok.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr 99/XIV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej działającej przy Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dot. Kowańca).

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. Niedzicy).

14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Nowotarskiego.

15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Podhala” firmie Wojas S.A.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak