XVIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XVIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

21 kwietnia 2016

Uprzejmie zapraszam na XVIII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego V kadencji, któraodbędziesięw dniu 28 kwietnia 2016 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr 99/XIV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej działającej przy Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Skórzanej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 roku.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia „Aneksu do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowotarskiego na lata 2009-2018”.

13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu za rok 2015.

14. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Nowotarskiego.

15. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu za rok 2015.

16. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdrój za rok 2015.

17. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu za rok 2015.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

19. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak