XVIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XVIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

22 marca 2012

Uprzejmie zapraszam na XVIII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, któraodbędziesięw dniu 29 marca 2012r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Informacja o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim w 2011 roku i najważniejszych działaniach podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową w Nowym Targu i inne organy ścigania.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/II/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego za rok 2011.

 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego na rok 2012.

 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku.

 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 94/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021

 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2012 roku.

 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty dziecka w pieczy zastępczej.

 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu za 2011 rok.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego
Jan Krzak